ចន្លោះមិនឃើញ

ដំណើរ​ចុះ​សហគមន៏​ទៅ​កាន់​សាលា​បឋម​សិក្សា​និង​វិទ្យា​ល័យ​វត្ត​កោះ

28 December, 2016

កិច្ច​ការ​ជួយ​សហគមន៍​ជា​ភារ​កិច្ច​របស់​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា។ ឯការ​ជួយ​នេះ​ទៀត​សោត​ មិន​ចាំបាច់​មាន​លទ្ធ​ភាព​ធំ​ដុំ​ទើប​អាច​ធ្វើ​បាន​ទេ គឺ​ចូល​រួម​ទាំង​អស់​គ្នា​បន្ដិច​បន្ដួច​នឹង​អាច​ធ្វើ​អ្វី​ធំ​ដុំ​បាន​ហើយ។ សូម​ចូលរួម​ទាំង​អស់​គ្នា​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែ​មករា ចេញ​ដំណើរ​នៅ​ម៉ោង​​​៥​ព្រឹក។ សម្រាប់​ពត៌​មាន​បន្ថែម​៖ចុច​ទី​នេះ​

 

15590947_1830210040569031_629782225626983496_o

 


ចុចអានអត្ថបទដែលទាក់ទង:

អ្នកនឹងចូលចិត្ត

មតិយោបល់