ល្ងាចៗ​ឡើង​បើ​មិន​ដឹង​ថា​ញ៉ាំ​អី​ទេ មោះ​ចាំ​Sabay​ដើរ​ណែនាំ​ នៅ​តាម​បណ្តោយ​ផ្លូវ​ជ័យ​ថាវី​មាន​ហាង​តូច​មួយ​ដែល​ល្បី​ឈ្មោះ​ជាង​គេ​ខាង​សាច់​អាំង​ឆ្ងាញ់​មិន​តែ​ប៉ុណោ្ណះ​មាន​តម្លៃ​សមរម្យ​ហើយ​រសជាតិ​ជា​ឆ្ងាញ់​ជាប់​មាត់​តែ​ម្តង។ ទៅ​រក​ណា​បាន​អស់​លុយ​តិច​ញ៉ាំ​ឆ្ងាញ់​ទៀត កុំ​ភ្លេច​ជួប​ជុំ​មិត្ត​ភ័ក្ត​នៅខ្ទម​សាច់​អាំងបុកល្ហុង​ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅក្រោយ​សាលា​ជ័យ​ថាវី​ឬ​អាច​ទំនាក់​ទំនង​តាម​លេខ ០៩៨ ៧៨២ ៥១៨ ។

 

15268024_1403740739660834_519912759626965342_n

 

15219434_1404536842914557_396858778985424710_n

 

 

 

អត្ថបទ៖​ពិសី

រូបភាព៖ ខ្ទមសាច់អាំង