ញ៉ាំ​បាយ​រាល់​ថ្ងៃ​ម្ហូប​ដដែល​ៗទ្រលាន់​មែន​ទេ​ អីចឹងសាក​រសជាតិ​ថ្មី​ជា​មួយ​ទា​ខ្វៃ​ហៃ​សូម្តងទៅ?​ ហាង​ទា​ខ្វៃ​ហៃសូ​មាន​បម្រើ​ម្ហូប​បែប​ចិន​និង​ថៃ​ជាង​៦០​មុខរួមទាំងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខផងដែរ ​​ដូច្នេះ​ហើយ​កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល​សម្រាប់​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ក្នុង​ការ​ជ្រើស​រើស ចង់​ញ៉ាំ​អី​ក៏​បាន​មិន​ពិបាក​សម្រេច​ចិត្ត។​ តោះ!ទៅ​មើល​មុខម្ហូប​ខាងក្រោម​ដែល​មាន​នៅ​ហាង​ទាខ្វៃ​ហៃសូ…..

 

1

 

2

 

6

 

5

 

4

 

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ១៣០CE0, មហាវិថី ព្រះសីហនុ ជាប់ការ៉ាសសាំងកាល់តិចពេទ្យចិនឬទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ  ០១៦  ៩៧០ ៧៥៣។

 

រូបភាព៖ M-Free

អត្ថបទ៖​ពិសី