ចន្លោះមិនឃើញ

ការ​ជ្រើស​រើស​ឲ្យ​ត្រូវ​នឹង​ការងារ

11 January, 2017

មូល​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក​ឲ្យ​ត្រូវ​នឹង​ការងារ គឺ​ជា​រឿង​សំខាន់​សម្រាប់​លោក​អ្នក? ការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក​ឲ្យ​ត្រូវ​នឹង​ការងារ នឹង​នាំ​ឲ្យ​ចំណេញ​ពេល​វេលា បងើ្កន​ផលិត​ភាព​ការងារ ​កាត់​បន្ថយ​បញ្ហា​ក្នុង​ការ​ប្រតិបត្តិ​អាជីវ​កម្ម និង​ជំ​លោះ​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ការងារ​ទៀតផង ជា​ពិសេស​ទៅ​ទៀត​គឺ​អាច​រក្សា​បុគ្គលិក​ឲ្យ​នៅ​បំពេញ​ការ​ងារ​បាន​យូ​អង្វែង​ទៀត។ ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​កំពុង​ប្រឈម​មុខ​ជា​មួយ​បញ្ហា​ខាង​លើ អាច​ចូល​រួម​ជា​មួយ​និង​សិក្ខា​សាលា​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​វីធី​ដោះ​ស្រាយ​មួយ​យ៉ាងងាយ។ កម្ម​វិធី​នេះ​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២០​ខែ​មករា ចាប់​ពី​ម៉ោង​ ៨ព្រឹក​ដល់​ម៉ោង​១២​ថ្ងៃ​ត្រង់​ទីតាំង​នៅ​មជ្ឈម​ណ្ឌល​ប្រតិបតិ្តការ​កម្ពុជា-ជប៉ុន(CJCC)។ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម​​៖​ចុចទីនេះ

 

15724665_358939234461371_6705510428382329411_o


ចុចអានអត្ថបទដែលទាក់ទង:

អ្នកនឹងចូលចិត្ត

មតិយោបល់