ចន្លោះមិនឃើញ

វគ្គបណ្តុះបណា្តលសិល្បៈនៃការសំដែងភាពយន្ត

14 March, 2017

នាយកដ្ឋានសិល្បៈភាពយន្ត និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​វប្បធម៌នៃក្រសួង​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រ​សិល្បៈ រួម​សហការ​ជា​មួយ ក្រុមហ៊ុន Cometogether Ltd. ព្រម​ទាំង ក្រុមហ៊ុនTMS (Talent Management Services) នឹង​រៀប​ចំ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​សិល្បៈ​នៃ​ការ​សំ​ដែង​ភាពយន្ត ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣ ខែ​មេសា រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៥​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។

 

slide-acting

 

បេក្ខជន​ដែល​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍ សូម​បំពេញ​ពាក្យ​សុំ​តាម​គេហទំព័រ របស់​នាយកដ្ឋាន​ភាពយន្ត៖​http://cambodiafilm.gov.kh/?page_id=452
ឈប់ទទួលពាក្យត្រឹមថ្ងៃទី ១៩មិនា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៥ល្ងាច។

 

17097305_1360754123983580_8797899982239608459_o


អ្នកនឹងចូលចិត្ត

មតិយោបល់