ឲ្យ​តែ​ចុង​ខែ​ដឹងតែដាច់លុយដែរ មាន​ណា​ខ្លះ​ដូច Adminអត់? ប៉ុន្តែ​កុំភ័យ​ទោះ​ដាច់​លុយ​ក៏​មិន​បញ្ហា​ដែរ Sabayដើរ ចង់​បង្ហាញ​មុខ​ម្ហូប​មួយ​មុខ​ធានា​ថា​មិន​ខក​បំណង អស់​លុយ​តិច​ញ៉ាំ​បាន​ច្រើន​ហើយ​ងាយ​​ធ្វើ។

 

តោះ!! ធ្វើ​ញ៉ាំ​ទាំង​អស់​គ្នា…..

គ្រឿងផ្សំ៖
មីកញ្ចាប់ ៣កញ្ចាប់
ត្រីខ ២កំប៉ុង
ទឹកដាំ

 

 

មើលវិធី​ធ្វើ​ខាង​ក្រោមនេះ៖

 

 

អត្ថបទ៖ ពិសី