ហាងសៀវភៅសេដ្ឋគុណមានលក់ ទិញ និងដោះដូរសៀវភៅ!

  • 2017-06-15 07:15:00
  • ចំនួនមតិ

ចន្លោះមិនឃើញ

ហាងសៀវភៅសេដ្ឋគុណមិនត្រឹមតែមានលក់សៀវភៅថ្មីៗជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះទេ តែអ្នកអាចទិញសៀវភៅមួយទឹក អាចប្តូរសៀវភៅដែលអ្នកឈប់ចង់អានដើម្បីយកសៀវភៅថ្មី ឬក៏លក់យកលុយមកវិញតែម្តងក៏បាន។ សៀវភៅនីមួយៗសុទ្ធតែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ប្លែកៗ ហើយក្នុងតម្លៃដែលថោកសមរម្យទៀតផង មិនជឿសាកទៅឈាងចូលមើលបនិ្តចក៏បាន។

ទីតំាងផ្លូវលេខ១៤៨B ផ្លូវលេខ១២២ ក្រោយមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ។ Facebook seithakun


អត្ថបទ៖ ដេមី