ឃ្លាន​ម្ហូប​ថៃ​មក​សាក​នៅ​ហាង​ទាំង​នេះ​មក​ធានា​ថា​ពេញ​ចិត្ត​ហ្មង

  • 2019-02-13 08:10:54
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ពិបាក​រក​ហាង​ណា​ដែល​ធ្វើ​ម្ហូប​ថៃ​ត្រូវ​មាត់​ណាស់​មែន​ទេ? សាក​ល្បង​មក​ភ្លក់​ម្ហូប​ថៃ​នៅ​ហាង​ខាង​ក្រោម​នេះ​ទៅ​មើល! តម្លៃ​ធូរ​ថ្លៃ​ហើយ​ឆ្ងាញ់​ដូច​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​អញ្ចឹង!​

១. ភោជនីយដ្ឋាន ថៃម៉ាម៉ា

Address: Street 352, 19, Beng KengKok1, Phnom Penh

Phone Number: +855 92 761 110

២. ភោជនីយដ្ឋាន ឈៀងម៉ៃ រីវើសាយ

Address: 227 Sisowath Quay, Phnom Penh, Cambodia

Phone Number: +855 81 872 858

៣. ភោជនីយដ្ឋាន តុមយ៉ាំកុង

Address: 278 St. | #10, Phnom Penh 12000, Cambodia

Phone Number: +855 23 720 234

៤. ភោជនីយដ្ឋាន យុសាយ៉ា

សាខាទី១៖

Address: Oknha Nou Kan Street, Phnom Penh 12303, Cambodia

Phone Number: +855 15 232 173

សាខាទី២៖

Address: 40D, st.432, Phnom Penh

Phone Number: 070 372 695


អត្ថបទ៖ Sey